Data Science Kursu Hakkında İçerik Bilgileri

Data Science

  • Data Analytics Modül 1
  • Machine Learning Modül 2
  • Ders Önizlemeleri

Data Analytics Modül 1

Information Technology Fundamentals, bilgi teknolojileri alanında temel kavramları, prensipleri ve becerileri kapsayan bir eğitim programıdır. Bilgisayar sistemleri, yazılım, donanım, ağ teknolojileri gibi temel konuları içerir ve bilgi teknolojileri alanında kariyere başlamak için iyi bir başlangıç sağlar.

Python, kullanımı kolay, yüksek seviyeli, genel amaçlı bir programlama dilidir. Basit sözdizimi ve zengin kütüphaneleriyle öne çıkar. Veri bilimi, yapay zeka, web geliştirme gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılır ve büyük bir topluluğa sahiptir.

Git, dağıtık bir versiyon kontrol sistemi; projelerin kodları ve dosyalarının takip edilmesi ve yönetilmesi için kullanılır. GitHub ise Git tabanlı bir web tabanlı platformdur; projelerin Git depolarında barındırılmasını, işbirliği yapılmasını ve kod inceleme süreçlerini sağlar. Geliştiricilerin işbirliği ve kod yönetimi için önemli araçlardır.

SQL Server, Microsoft tarafından geliştirilen bir veritabanı yönetim sistemidir. SQL (Structured Query Language) adlı sorgulama dili ile etkileşime geçer ve veri tabanları oluşturmak, yönetmek ve veri depolamak için kullanılır. Kurumsal uygulamalarda ve web sitelerinde yaygın olarak kullanılır ve güvenli, performanslı veri yönetimi sağlar.

İstatistik, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasıyla ilgilenen bilim dalıdır. Sayısal verileri kullanarak olayları ve olguları anlamamıza ve karar vermeye yardımcı olur. Farklı alanlarda kullanılır ve bilimsel temele dayanan bilgi sağlar.

“Data Analysis with Python”, Python programlama dilini kullanarak veri analizi yapmayı öğreten bir eğitim veya kaynak türüdür. Python’un Pandas ve Matplotlib gibi veri analizi ve görselleştirme kütüphaneleri kullanılarak veri setleri analiz edilir ve sonuçlar görselleştirilir. Bu beceri, veri odaklı çalışanlar ve veri bilimciler için önemlidir.

“Data Visualization with Python”, Python programlama dilini kullanarak veri görselleştirme yapmayı öğreten bir eğitim veya kaynak türüdür. Python’un çeşitli veri görselleştirme kütüphaneleri ile veri setlerini grafikler, tablolar ve görsellerle sunmayı öğretir. Bu sayede veriler daha anlaşılır ve etkileyici bir şekilde sunulur. Veri odaklı çalışanlar, analistler ve veri bilimciler için önemli bir beceri alanıdır.

Power BI, Microsoft’un iş zekası platformudur. Verilerin analizini, görselleştirmesini ve paylaşımını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde veri analizi ve görselleştirme işlemleri kolayca yapılabilir. İşletmelere veri odaklı kararlar alma ve iş performansını izleme imkanı sunar.

Capstone Project, öğrencilerin eğitim sürecinin sonunda gerçek hayatta karşılaşacakları sorunları çözmek için hazırladıkları bağımsız bir projedir. Bu projeler, derinlemesine çalışma, araştırma yapma ve sonuçları sunma fırsatı sağlar. Öğrencilerin mezuniyet öncesi bilgi ve becerilerini uygulama ve geliştirme imkanı sunar.

Machine Learning Modül 2

İstatistik, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasıyla ilgilenen bilim dalıdır. Sayısal verileri kullanarak olayları ve olguları anlamamıza ve karar vermeye yardımcı olur. Farklı alanlarda kullanılır ve bilimsel temele dayanan bilgi sağlar.

Keras, Python dilinde kullanılan açık kaynaklı bir derin öğrenme kütüphanesidir. Yapay sinir ağı modelleri oluşturmak için yüksek düzeyde bir API sağlar. Kullanıcıların kolayca sinir ağı modelleri tasarlamasını ve eğitmesini sağlayan popüler bir araçtır.

NLP-TensorFlow, TensorFlow platformuna dayanan açık kaynaklı bir Python kütüphanesidir. Doğal Dil İşleme (NLP) alanında kullanılır ve metin tabanlı problemleri çözmek için metin verilerini işler, dil modellemesi, duygu analizi, dil çevirisi gibi NLP görevlerini gerçekleştirmeye yardımcı olur. Araştırmacılar, veri bilimciler ve geliştiriciler için etkili bir NLP çözümü sunar.

Deep Learning (Derin Öğrenme), yapay sinir ağları ve diğer derin öğrenme algoritmalarını kullanarak büyük veri setlerinde karmaşık desenleri tespit eden ve öğrenen bir makine öğrenme yöntemidir. İnsan beyninin çalışma şeklini taklit ederek çeşitli alanlarda (görsel tanıma, ses tanıma, dil işleme vb.) başarılı sonuçlar elde etmeyi sağlar.

Scikit-learn, Python dilinde kullanılan açık kaynaklı bir makine öğrenme kütüphanesidir. Veri analizi, tahmin modelleri oluşturma, sınıflandırma, kümeleme ve diğer makine öğrenme görevlerini kolayca gerçekleştirmeye olanak tanır. Popüler bir araçtır ve veri bilimi projeleri için yaygın olarak tercih edilir.

Model Deployment-Cloud, eğitilmiş makine öğrenme modellerinin gerçek dünya uygulamalarında kullanılabilir hale getirilmesidir. Bulut hizmetleri, modelin hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olur. Bu süreç, modelin canlı ortamda gerçek verilere dayalı tahminler yapabilmesini sağlar ve düzenli güncellemelerle modelin performansını optimize eder.

Capstone Project, öğrencilerin eğitim sürecinin sonunda gerçek hayatta karşılaşacakları sorunları çözmek için hazırladıkları bağımsız bir projedir. Bu projeler, derinlemesine çalışma, araştırma yapma ve sonuçları sunma fırsatı sağlar. Öğrencilerin mezuniyet öncesi bilgi ve becerilerini uygulama ve geliştirme imkanı sunar.

Ders Önizlemeleri

Yakında içerikler eklenecektir. Lütfen güncellemeler için takipte kalın. Teşekkür ederiz!

Yakında içerikler eklenecektir. Lütfen güncellemeler için takipte kalın. Teşekkür ederiz!

Data Science
Kursu